"Je komt meer van iemand te weten tijdens een uur spellen spelen dan in de loop van gesprekken gedurende een heel jaar" - Plato

Privacy verklaring

In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor een optimale discreetheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Alle wettelijke- en ethieknormen zullen door ons ten alle tijde nageleefd worden.

Hoe gaan wij om met deze informatie?

De informatie die opgeslagen wordt in onze database, wordt uiteraard gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken, maar ook om verbeteringen door te voeren. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. FinanciŽle informatie†komt niet in ons bezit en wordt niet opgeslagen in de database.†Wij behouden ons het recht om uw IP-adres te registreren. Uw IP-adres kan gebruikt worden om een bezoekersprofiel te definiŽren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out of productaanbod. Ook misbruik van onze website kan hierdoor achterhaald worden. Wij doen hiervan altijd aangifte!

Kan ik mijn gegevens inzien?

Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door†Time2Game zijn aangewezen binnen het kader van hun werkzaamheden.

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?

U kunt door middel van een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de door†u geregistreerde gegevens. Indien wij†door inzage onevenredig in onze belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?

Persoonsgegevens worden op verzoek uit de databank verwijderd als:

  • deze gegevens onjuist blijken te zijn,
  • de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient,
  • de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.
Prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.
Copyright © 2018 Time2Game.