"Je komt meer van iemand te weten tijdens een uur spellen spelen dan in de loop van gesprekken gedurende een heel jaar" - Plato

Algemene voorwaarden

  1. Eventuele klachten worden slechts als geldig beschouwd indien zij ons schriftelijk toekomen binnen de acht werkdagen volgend op de levering of afhaling van goederen. Mocht u een verkeerd artikel of beschadigd artikel ontvangen hebben, gelieve zo spoedig mogelijk contact op te nemen via mail.
  2. Betalingen gebeuren via overschrijving op KBC-rekening nr. BE13 7370 2840 1239 (IBAN KREDBEBB). U kan ook verkiezen om de goederen contant te betalen, dit kan enkel gebeuren te 9310 Meldert (Aalst), Klaarhaagstraat 10 na afspraak. Vanaf het moment van elektronische bestelling loopt er een tijdsspan van max 10 werkdagen waarin uw bestelling “actief” is, indien u vóór het verstrijken van deze termijn op geen enkele wijze de betaling hebt voldaan, wordt uw bestelling automatisch verwijderd uit ons bestand. Indien wij de betaling ontvangen hebben binnen deze termijn, wordt uw bestelling verwerkt en kan deze niet meer geannuleerd worden. Indien een factuur wordt uitgevaardigd, bedraagt de betalingstermijn 14 kalenderdagen. Niet betaling binnen de vooropgestelde termijn leidt tot een onmiddellijke verhoging van de factuur met 7% nalatigheidsinteresten.
  3. U ontvangt goederen enkel na betaling. De leveringstermijn hangt af van de beschikbaarheid van de goederen. De goederen kunnen afgehaald worden of worden verzonden met Bpost. Het betreft hier een niet-verzekerde verzending. Indien een een verzekering wenst, gelieve dit dan op te geven bij commentaar en wij laten u zo spoedig mogelijk de meerkost hiervan weten. Via  http://www.post.be/site/nl/residential/parcels/index.html kan u meer info bekomen. Time2Game kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies of het niet tijdig afleveren van pakjes door BPost.
  4. Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van drukfouten en last-minute wijzigingen. Afbeeldingen en specificaties kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
  5. Alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Aalst zijn bevoegd voor alle geschillen.
  6. Het plaatsen van de bestelling geldt als akkoord van de koper over alle hierin vermelde voorwaarden.
  7. De koper heeft het recht om tot 7 dagen na ontvangst van de goederen af te zien van (een deel van) zijn bestelling en de goederen terug te sturen. Dit kan enkel met ongeopende goederen (nog volledig in wikkel). Verzendkosten zijn 100% ten laste van de koper. Na ontvangst van de goederen in ongeschonden toestand wordt de aankoopsom van de teruggestuurde goederen teruggestort. Verzendkosten worden nooit teruggestort. Indien door een deel van de bestelling terug te sturen het totale aankoopbedrag lager wordt dan 50 euro, waar dit initieel hoger was, dan wordt hiervoor 3 euro in rekening gebracht wegens het verschil in verzendingskosten (zie tarieven verzending).
Prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.
Copyright © 2018 Time2Game.